Biznes i finanse

SHOPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży  80 194,00 46 945,00 17 519,00 10 492,00
Koszty działalności operacyjnej  -58 401,00 -30 140,00 -12 758,00 -6 736,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  21 610,00 16 584,00 4 721,00 3 707,00
EBITDA  26 711,00 19 762,00 5 835,00 4 417,00
Skorygowana EBITDA managerska  31 050,00 20 731,00 6 783,00 4 633,00
Zysk netto  25 230,00 12 492,00 5 512,00 2 792,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  25 289,00 19 173,00 5 525,00 4 285,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -7 670,00 -1 332,00 -1 676,00 -298,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej  -14 102,00 -5 536,00 -3 081,00 -1 237,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych  3 517,00 12 305,00 768,00 2 750,00
Aktywa trwałe  53 424,00 18 833,00 11 615,00 4 081,00
Aktywa obrotowe  29 931,00 24 262,00 6 508,00 5 257,00
Aktywa razem  83 355,00 43 095,00 18 123,00 9 338,00
Kapitał własny  37 630,00 24 126,00 8 182,00 5 228,00
Zobowiązania długoterminowe  18 025,00 4 904,00 3 919,00 1 063,00
Zobowiązania krótkoterminowe  27 700,00 14 065,00 6 022,00 3 048,00
Zobowiązania razem  45 725,00 18 969,00 9 941,00 4 110,00
Pasywa razem  83 355,00 43 095,00 18 123,00 9 338,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM