Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (6/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2022 roku powołało z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Uljasza oraz Pana Przemysława Cipyka.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej.

Dr hab. Bogusław Ulijasz

Pan Bogusław Ulijasz tytuł magistra uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, filia w Rzeszowie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego in Jana Pawła II. Ukończył też polsko-francuskie studia podyplomowe z zakresu Europeistyki – dyplom Uniwersytetu Rzeszowskiego i Nort Paris.

Pan Bogusław Ulijasz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. na stanowiskach kierowniczych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (Kierownik referatu rozwoju gospodarczego i funduszy strukturalnych), Instytucie Gospodarki przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie [Dyrektor]. Pełnił również funkcję Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – centralnego urzędu administracji rządowej, Sekretarza Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. Pan Bogusław Ulijasz był również też Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Pan Przemysław Cipyk

Z wykształcenia technik – ekonomista, ukończył Liceum Ekonomiczne w Warszawie, kierunek: Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa. Od 2015 r. jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Logistyki w Adiuvo Investments S.A., wcześniej Szef Działu Logistyki i Zaopatrzenia w Biogened S.A., Specjalista ds. logistyki w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków w Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Kierownik Działu Logistyki w Nepentes S.A. oraz Kierownik magazynu Nepentes sp. z o.o. W dniu 14 grudnia 2022 r. Pan Przemysław Cipyk został powołany do Rady Nadzorczej Spółki na podstawie postanowień § 12.2 Statutu Spółki w ramach uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami ani członkami organu w jakiejkolwiek spółce cywilnej, osobowej ani kapitałowej, konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM