Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody z usług badań i rozwoju 3 986 871
Koszt własny sprzedanych usług 741 162
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 245 709
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -31 888 -12 212 -6 966 -2 729
Zysk (strata) brutto -32 751 -12 689 -6 936 -2 836
Zysk (strata) netto -32 751 -12 689 -6 936 -2 836
Liczba akcji (w szt.) 4 127 972 3 590 000 4 127 972 3 590 000
Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -7,93 -3,53 -2 -1
Aktywa trwałe 13 049 12 596 2 837 2 729
Aktywa obrotowe 130 220 13 208 28 312 2 862
Kapitał własny 124 063 -959 26 974 -208
Zobowiązania długoterminowe 2 973 6 777 646 1 469
Zobowiązania krótkoterminowe 16 233 19 985 3 529 4 331
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 790 -553 -6 289 -124
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 113 -212 -1 117 -47
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 140 875 -881 30 776 -197

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM