Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (6/2022) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

Według wstępnych szacunków po 3 miesiącach 2022 roku:

? sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 806 GWh (w tym Jednostka Dominująca 421 GWh),

? sprzedaż ciepła wyniosła 4 514 TJ (w tym Jednostka Dominująca 3 997 TJ),

? skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 588 mln złotych,

? skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 117 mln złotych,

? skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 140 mln złotych,

? skonsolidowany zysk netto wyniósł około 76 mln złotych, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 75 mln złotych (czyli 5,03 złotych na akcję),

? skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły około 16 mln złotych,

? nakłady inwestycyjne wyniosły około 59 mln złotych.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 r., którego publikację zaplanowano na 24 maja 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM