Polityka i społeczeństwo

MS: Decyzja Senatu ciosem w ochronę praw dzieci (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Senat RP za sprawą opozycji usiłuje zniweczyć przygotowaną przez Ministra – członka Rady Ministrów Michała Wójcika i uchwaloną przez Sejm ustawę chroniącą prawa najmłodszych. Proponowane przepisy są odpowiedzią na dramatyczne sytuacje związane z wydawaniem dzieci do innych krajów. Senat przegłosował poprawki, które w praktyce uniemożliwiają prawidłowe działanie nowych przepisów.

– Chronimy dobro dziecka, a opozycja nim gra. Senat wymierzył cios w polskie dzieci. Nie dość, że nie pomogli, to jeszcze zaczęli rzucać kłody pod nogi. Ku mojemu zdziwieniu, a 7 lat zajmuję się sprawami dzieci, Senat stwierdził, że nie jest potrzebne składanie skargi nadzwyczajnej, żeby dziecko pozostało na terytorium Polski – mówił na dzisiejszej (28 kwietnia br.) konferencji prasowej Minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik. Zaapelował do opozycji, aby zamiast rozgrywać sprawę politycznie, chroniła dobro polskich dzieci.

Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wymienił liczne akty prawne przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości na rzecz ochrony dzieci.– Ta wielka praca Ministerstwa Sprawiedliwości jest ważna dla dzieci i rodzin. Tymczasem brutalna polityka w najgorszym wydaniu, wzięła górę nad dobrem dzieci. Dzieci stały się zakładnikami interesów politycznych marszałka Grodzkiego i jego kolegów. I to jest haniebne. Mówimy „nie” interesom partyjnym, politycznym. Ustawa wraca do Sejmu i będziemy walczyć o dobro dzieci – podkreślił wiceminister Marcin Warchoł.

Minister Michał Wójcik zaproponował wprowadzenie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja polega na obowiązkowym wstrzymaniu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, wydanego na podstawie Konwencji Haskiej. Nakaz powrotu dziecka do państwa stałego miejsca pobytu, miał zostać obowiązkowo zatrzymany na czas rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej w tej sprawie. Skargę może złożyć Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Praw Dziecka. Nowe prawo ma zapobiegać dramatycznym sytuacjom związanym z odbieraniem dziecka jednemu z rodziców. Na przykład takim, gdy dziecko zostaje siłą odebrane przez kuratora i przekazane ojcu przy krzyku rozpaczy i wołaniu o pomoc matki.

Wbrew decyzji Sejmu, Senat odrzucił możliwość zawieszenia wykonania odebrania dziecka rodzicowi, kiedy wnoszona jest skarga nadzwyczajna. Poprawka wprowadzona przez Senat jest nie do przyjęcia. Niweczy podstawowy cel nowelizacji, którym jest zapewnienie by dziecko pozostawało na terenie Polski do czasu rozstrzygnięcia skargi. Senatorowie opozycji kierowali się politycznymi zarzutami wobec Sądu Najwyższego, a nie troską o dobro najmłodszych i najsłabszych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ero/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM