Polityka i społeczeństwo

Onet.pl zmuszony do publikacji sprostowania – jak sąd orzekł

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym nakazał redaktorowi naczelnemu Onet.pl opublikowanie sprostowania informacji dotyczących ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Portal sugerował, że dzieci w wieku 10 lat miałyby trafiać do zakładów poprawczych, gdzie spotykałyby się z 24-letnimi. Również nieprawdziwym było twierdzenie, że poprzednia ustawa określała granicę odpowiedzialności za demoralizację na poziomie 13 lat.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zobowiązał Onet.pl do opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji na temat przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy. Portal podawał, jakoby na mocy nowych przepisów do zakładów poprawczych miały trafiać dzieci od 10 roku życia. To zaś nie jest zgodne z prawdą, ponieważ poprzednia ustawa określała granicę odpowiedzialności za demoralizację na poziomie 13 lat.

Wyrok sądu nakazuje, aby w ciągu 3 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku, na portalu internetowym www.onet.pl opublikowano sprostowanie, które brzmi:

„W materiale prasowym z dnia 9 czerwca 2022 roku, zamieszczonym na portalu Onet.pl, pt. „10-latki w poprawczakach. Ludzie Ziobry mają plan na resocjalizację”, w odniesieniu do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, zostały wypowiedziane nieprawdziwe informacje.”

1) Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w zakładach poprawczych nie będzie miejsca dla dzieci i młodzieży poniżej 10 roku życia;

2) Prof. Marek Konopczyński wskazał, że obecna ustawa precyzuje, iż osoby poniżej 16 lat nie będą odpowiedzialne za demoralizację, a 24-latek nie spotka się w poprawczaku z 10-latkiem.

Nowa ustawa wyraźnie określa, że minimalny wiek, od którego możliwa będzie odpowiedzialność za demoralizację, wynosi 13 lat. Młodzież w wieku 24 lat będzie natomiast objęta programem resocjalizacji, który oferuje całkowicie inne zakłady, niż te dla nieletnich.

Ministerstwo Sprawiedliwości, reprezentowane przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, otrzymało zgodę sądu na sprostowanie nieprawdziwego materiału.

Sprostowanie ma zostać opublikowane bezpośrednio pod treścią zawierającą nieprawdę, a w przypadku jej usunięcia – w dziale „Wiadomości” portalu Onet.pl.

Sąd orzekł także nakaz zwrotu kosztów procesowych poniesionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane bez jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM