Biznes i finanse

MONNARI TRADE SA (5/2022) Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku spółka zależna – Modern Profit S.A. (dalej Spółka) zawarła warunkową umowę sprzedaży 70 % udziału w użytkowaniu wieczystym części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 293/305 (dalej Nieruchomość), o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 22/2021.

Po przeprowadzeniu podziału geodezyjnego Nieruchomości, Spółka mogła przystąpić do warunkowej umowy ze spółką Atal S.A. z siedzibą w Cieszynie.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest niezabudowaną częścią Ogrodów Geyera i ma powierzchnię ok. 5,921 ha.

Warunkowa umowa sprzedaży zawiera typowe dla tego typu transakcji postanowienia, obejmuje oświadczenia i zapewnienia stron oraz odpowiedzialności stron.

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej udział w użytkowaniu wieczystym jest nieskorzystanie przez Miasto Łódź z prawa pierwokupu Nieruchomości.

Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o zawarciu umowy przenoszącej udział

w Nieruchomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM