Biznes i finanse

URSUS SA W UPADŁOŚCI (5/2022) Oddalenie zażalenia wierzyciela Emitenta od pkt VI (rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyza

Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości informuje, iż w dniu 4 maja 2022 roku powziął informację, że postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1217/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił zażalenie wierzyciela Emitenta wniesione od pkt VI (rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM