Biznes i finanse

STALPROFIL SA (19/2022) Zmiana daty publikacji raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022r.

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku.

Raport kwartalny Spółki za I kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 maja 2022 roku, tj. w terminie wcześniejszym niż podano w raporcie bieżącym nr 4/2022.

Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust.2 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM