Biznes i finanse

ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 791,0 1 267,6 385,4 277,2
Przychody z tytułu prowizji 656,2 531,7 141,2 116,3
Wynik na działalności podstawowej 2 297,2 1 595,6 494,3 349,0
Zysk brutto 1 069,3 526,2 230,1 115,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 792,8 385,6 170,6 84,3
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 4 152,8 667,0 893,6 145,9
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,09 2,96 1,3 0,65
Aktywa razem 210 069,0 201 654,2 45 151,9 43 843,6
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 11 155,8 13 531,4 2 397,8 2 942,0
Kapitał akcyjny 130,1 130,1 28,0 28,3
Udziały niekontrolujące 0,0 0,0 0,0 0,0
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 85,75 104,01 18,4 22,6
Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 15,2% 16,1%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM