Biznes i finanse

REDAN SA (2/2022) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego bieżące należności od TXM SA i braku istotnych powiązań z TXM SA

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”) niniejszym informuje, iż na podstawie informacji podanych w raporcie bieżącym spółki TXM SA z siedzibą w Warszawie o numerze 10/2022 opublikowanym w dniu 02 maja 2022 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu na 100% wartości bieżących należności od tej spółki w kwocie 0,8 mln zł. Utworzony odpis obciąży pozostałe koszty operacyjne w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2022 r. Utworzony odpis ma charakter niepieniężny.

Jednocześnie Zarząd Redan wskazuje iż:

1) Redan jest właścicielem 30,2% akcji TXM uprawniających do wykonywania 40,7% głosów na WZA tej spółki; na wartość posiadanych akcji są utworzone 100% odpisy aktualizujące ich wartość;

2) obie spółki: Redan oraz TXM SA są od siebie niezależne. Każda ze spółek prowadzi dla siebie odrębne operacje niepowiązane i niewspółdzielone z tym drugim (poza usługami udostępnienia zasobów serwerowni na rzecz TXM SA wraz z usługami administracyjnymi). W każdej ze spółek są: (i) inne towary, (ii) odrębne magazyny; (iii) inne źródła finansowania działalności oraz (iv) nie ma pracowników pracujących jednocześnie w obu spółkach. W szczególności Redan SA:

a) nie udzielił TXM SA pożyczek lub innych instrumentów o podobnym charakterze;

b) nie poręczył, ani w inny sposób nie udzielił zabezpieczeń za zobowiązania TXM SA;

c) nie prowadzi operacji gospodarczych z TXM SA, z wyjątkiem wskazanego powyżej świadczenia usług IT;

d) nie posiada wierzytelności od TXM innych niż wierzytelności z tytułu usług IT, na które tworzy odpis.

Nie mają także miejsca sytuacje odwrotne.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, w ocenie zarządu Redan, ewentualna upadłość, lub zakończenie działalności przez TXM SA w innej formie, nie wpłynie na sytuację finansową Redan.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM