Biznes i finanse

SOHO DEVELOPMENT SA (9/2022) Przegląd opcji strategicznych

Zarząd Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w związku ze zbyciem najistotniejszych aktywów Spółki oraz planowanym skupem akcji własnych, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 08/2022, podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad przeglądem opcji strategicznych dla Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki planuje rozpocząć proces poszukiwania inwestorów dla Spółki, zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki, jako podmiotu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd będzie przygotowywał odpowiednie materiały informacyjne w celu ich udostępnienia zainteresowanym inwestorom oraz informował niezwłocznie o wszelkich uzgodnieniach objętych ww. procesem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM