Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (28/2022) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

W okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od maja 2021 r. do kwietnia 2022 r.) zostało złożonych 59 258 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 11,5% wzrostu wobec 53 163 wniosków złożonych w analogicznym okresie poprzednich 12 miesięcy (tj. od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r.).

W kwietniu 2022 r. zostało złożonych 5 386 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 7,6% wzrostu wobec 5 006 takich wniosków złożonych w kwietniu 2021 r. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych w kwietniu 2022 r. złożono 6 819 wszystkich wniosków, co daje 9,1% spadku wobec

7 499 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2021 r.

Dane za ostatnie 12 miesięcy, za rok bieżący oraz porównywalne okresy przedstawia załączona do raportu tabela.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM