Biznes i finanse

ŚNIEŻKA SA (7/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Kaczmarka na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona do rozpatrzenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śnieżki zwołanego na 31 maja 2022 r.

Pan Piotr Kaczmarek wyraził zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki. Złożył także oświadczenie o spełnianiu wszystkich kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej oraz spełnieniu kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Śnieżka przekazuje życiorys zawodowy Pana Piotra Kaczmarka wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymaganych prawem kryteriów stawianych kandydatom na Członków Rad Nadzorczych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM