Biznes i finanse

TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 2 900,00 4 749,00 634,00 1 061,00
Wynik brutto ze sprzedaży 1 445,00 939,00 316,00 210,00
Wynik brutto 1 897,00 -2 987,00 414,00 -668,00
Wynik netto 1 910,00 -2 962,00 417,00 -662,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 924,00 242,00 202,00 54,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 056,00 -25,00 -231,00 -6,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -212,00 142,00 -46,00 32,00
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem -344,00 359,00 -75,00 80,00
Aktywa, razem 87 601,00 83 178,00 19 046,00 18 024,00
Zobowiązania razem 4 024,00 1 511,00 875,00 327,00
Zobowiązania krótkoterminowe 3 290,00 1 035,00 715,00 224,00
Kapitał własny 83 577,00 81 667,00 18 171,00 17 697,00
Kapitał podstawowy 25 458,00 25 458,00 5 535,00 5 517,00
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,13 12,83 2,86 2,78

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM