Biznes i finanse

CIS: Projekt porządku obrad 42. posiedzenia Senatu (komunikat)

– Centrum Informacyjne Senatu przekazuje projekt porządku obrad 42. posiedzenia Senatu, które odbędzie się w dniach 18 i 19 maja. (środa i czwartek):

Początek posiedzenia 18 maja o godz. 11.00.

1) Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2154, do druku 2154, 2168, 2168-A druk senacki nr 700

2) Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2134, do druku 2134, 2194, 2194-A druk senacki nr 703

3) Ustawa o Akademii Kopernikańskiej.

druki sejmowe nr 2070, do druku 2070, 2200, 2200-A druk senacki nr 702

4) Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2152, do druku 2152, 2191 druk senacki nr 698

5) Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

druki sejmowe nr 2185, 2188 druk senacki nr 699

6) Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

druki sejmowe nr 2138, do druku 2138, 2197, 2197-A druk senacki nr 701

7) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki senackie nr 694, 694 S

8) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 645, 645 S

9) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze.

druki senackie nr 636, 636 S

10) Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mok/


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM