Biznes i finanse

ATLANTIS SE (9/2022) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. (Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)

Zarząd Emitenta, tj. Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2022 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia działalności Damiana Patrowicza jako członka zarządu od dnia 16.01.2022 r. do dnia podjęcia niniejszych uchwał oraz uchwałę w sprawie powołania na nową 3-letną kadencję Pana Damiana Patrowicza z dniem podjęcia uchwał ustalając, że Zarząd będzie składał się z jednego członka Zarządu.

The Management Board of the Issuer, i.e. Aatlantis SE with its registered office in Tallinn (hereinafter referred to as the „Issuer”), hereby informs that on 18/05/2022 as a result of the end of the term of office of the Management Board, the Supervisory Board of the Company adopted to approve the activities of Damian Patrowicz as the member of the management board as of 16.01.2022 until the date of adoption of these resolutions and a resolution on the new 3-years term of office of Mr Damian Patrowicz as of the date of adoption of these resolutions, establishing that the Management Board will consist of one member of the Management Board.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM