Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 824 319,00 1 118 478,00 180 081,00 249 984,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji 672 915,00 590 588,00 147 005,00 131 999,00
Zysk brutto 942 926,00 298 706,00 205 991,00 66 762,00
Zysk netto 715 972,00 158 085,00 156 411,00 35 333,00
Całkowite dochody -42 374,00 491 502,00 -9 257,00 109 852,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 2 046 962,00 722 777,00 447 179,00 161 543,00
Aktywa razem 61 681 601,00 60 632 397,00 13 410 793,00 13 138 684,00
Zobowiązania wobec banków 3 383 236,00 5 118 749,00 735 582,00 1 109 203,00
Zobowiązania wobec klientów 43 495 543,00 43 411 106,00 9 456 786,00 9 406 931,00
Kapitał własny 7 316 040,00 7 515 205,00 1 590 651,00 1 628 501,00
Kapitał zakładowy 522 638,00 522 638,00 113 632,00 113 253,00
Liczba akcji (w szt.) 130 659 600,00 130 659 600,00 130 659 600,00 130 659 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 55,99 57,52 12,17 12,46
Łączny współczynnik wypłacalności (w %)* 19,80 22,30 19,80 22,30
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 5,48 1,21 1,20 0,27
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 5,48 1,21 1,20 0,27
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** 1,20 0,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM