Biznes i finanse

WAWEL SA (12/2022) Informacja o spełnieniu się warunku realizacji Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Wawel S.A.

Zarząd Wawel S.A. („Spółka”) informuje o spełnieniu się warunku realizacji Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie („Zaproszenie”) opublikowanego raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. i przyjęcia przez Spółkę ofert sprzedaży akcji złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie.

Zgodnie z informacją otrzymaną od domu maklerskiego Noble Securities S.A., za pośrednictwem którego realizowany jest skup akcji własnych Spółki, prawidłowo złożone oferty sprzedaży akcji własnych Spółki opiewają łącznie na liczbę 256.120 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.280.600,00 zł, wobec czego spełniony został warunek nabycia akcji własnych przez Spółkę określony w Punkcie 11.1 Zaproszenia.

W związku z powyższym w dniu 18 maja 2022 r. Spółka, działając za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. złożyła oświadczenie o przyjęciu ofert sprzedaży akcji i zawarła poza rynkiem regulowanym umowy sprzedaży celem nabycia łącznie 208.000 akcji własnych, stanowiących 13,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 13,87% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zastosowana stopa redukcji wyniosła w przybliżeniu 18,79%.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Spółki zawartych w wyniku Zaproszenia (w tym przeniesienie akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariuszy na rachunek papierów wartościowych Spółki oraz zapłata ceny za akcje) nastąpi w dniu 19 maja 2022 r. za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM