Polityka i społeczeństwo

MS: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych” (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Rada Naukowa i redakcja kwartalnika „Nieruchomości@”, którego wydawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości, zorganizowały 18 maja br. drugą międzynarodową konferencję pt. „Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych”. W spotkaniu, które odbywa się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, biorą udział przedstawiciele środowiska akademickiego, sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy państwowi.

„Konferencja wpisuje się w misję kierowanego przeze mnie urzędu. Jest nią także edukacja prawna, jak też kształtowanie dobrych praktyk w wymiarze sprawiedliwości i nauce związanej z prawem. O międzynarodowym charakterze tego wydarzenia świadczy fakt, że wystąpienia wygłoszą naukowcy z wielu krajów Europy. Wymiana doświadczeń i poglądów zawsze skutkuje rozwojem prawa i jego lepszym stosowaniem” – napisał w odczytanym podczas spotkania liście do jego uczestników Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości przypomniał, że kwartalnik „Nieruchomości@” powstał jako projekt, dla którego inspiracją była problematyka reprywatyzacji nieruchomości. Jego twórcy chcieli jednak nie tylko wymieniać poglądy na tematy związane z nieruchomościami, ale także kształtować właściwą praktykę stosowania prawa.

Kwartalnik, którego redakcją kieruje sędzia NSA Anna Dalkowska, to forum doceniane przez środowisko prawnicze nie tylko w Polsce. W wykazie czasopism naukowych, prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki, kwartalnikowi „Nieruchomości@” przyznano aż 100 punktów. To wyraz prestiżu i uznania dla autorów tekstów i zespołu redakcyjnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ sdd/


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM