Biznes i finanse

EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 276 5 964 1 351 1 333
Koszty działalności operacyjnej 4 570 3 649 983 816
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 526 2 262 328 506
Zysk (strata) brutto 854 2 147 184 480
Zysk (strata) netto 510 1 930 110 431
Aktywa trwałe 141 682 135 810 30 736 29 528
Aktywa obrotowe 18 583 20 747 4 031 4 511
Kapitał własny 83 582 83 073 18 132 18 062
Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 084 1 086
Zobowiązania długoterminowe 48 699 49 249 10 565 10 708
Zobowiązania krótkoterminowe 27 994 24 246 6 073 5 271
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 16,72 16,62 3,63 3,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 365 1 831 79 409
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 082 -8 429 448 -1 884
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej – 4 529 -100 -975 -22
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,10 0,39 0,02 0,09
Jednostka
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 012 5 820 1 294 1 273
Koszty działalności operacyjnej 4 392 3 184 945 696
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 718 2 706 370 592
Zysk (strata) brutto 1 792 2 706 386 592
Zysk (strata) netto 1 448 2 489 312 544
Aktywa trwałe 92 300 82 591 20 023 17 957
Aktywa obrotowe 15 547 22 502 3 373 4 892
Kapitał własny 89 063 87 615 19 321 19 049
Kapitał zakładowy 4 995 4 995 1 084 1 086
Zobowiązania długoterminowe 3 733 3 733 810 812
Zobowiązania krótkoterminowe 15 051 13 845 3 265 3 010
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 17,82 17,54 3,87 3,81
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 513 1 974 326 432
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 518 -8 429 -757 -1 843
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 4 998 450 4 998 450 4 998 450
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,28 0,50 0,06 0,11

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM