Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (19/2022) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z 23 maja 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 23 maja 2022 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM