Biznes i finanse

NEWAG SA (12/2022) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła kandydatura Pani Katarzyny Polak na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 01.06.2022 („ZWZ”), zgłoszona przez akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymany profil zawodowy oraz treść oświadczenia złożonego przez kandydata.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM