Biznes i finanse

HERKULES SA (19/2022) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 maja 2022 roku podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Zawiszy do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem od dnia 24 maja 2022 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące Pana Mariusz Zawiszy Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 4/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM