Biznes i finanse

HUUUGE, INC. Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 84 001 95 691 74 829 79 387
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 673 6 503 9 508 5 395
Zysk (strata) brutto 10 743 -36 959 9 570 -30 662
Zysk (strata) netto 8 926 -37 539 7 951 -31 143
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 903 -8 289 17 730 -6 877
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 667 -564 -22 864 -468
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 75 98 620 67 81 817
Łączne przepływy pieniężne netto -5 689 89 767 -5 068 74 473
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 198 713 183 198 178 536 155 968
Liczba akcji na koniec okresu 84 246 697 84 246 697 84 246 697 84 246 697
Średnia ważona liczba akcji 82 726 374 64 618 261 82 726 374 64 618 261
Podstawowy zysk na akcję 0,11 -0,54 0,10 -0,45
Rozwodniony zysk na akcję 0,11 -0,54 0,10 -0,45

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM