Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: za dwa lata samorządy mogą otrzymać udział we wpływach ze zryczałtowanego PIT

Jak informuje serwis, samorządy zabiegają o taką możliwość w związku z tym, że po obniżce PIT zmaleją ich dochody z tego podatku, a także dlatego, że na skutek zmian w Polskim Ładzie przybywa podatników przechodzących na ryczałt. Według danych MF, przytaczanych przez Prawo.pl, liczba podatników PIT rozliczających się np. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych systematycznie rośnie. O ile w 2006 r. z tej formy opodatkowania korzystało 700 tys. podatników PIT o tyle w 2020 r. było ich już dwukrotnie więcej (1,4 mln). Obecnie jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prawo.pl wskazuje, że wprowadzenia podziału dochodów z podatku PIT płaconego w formie ryczałtu między budżet państwa i budżety JST, z zastosowaniem wskaźników udziału w PIT adekwatnych do szczebla samorządu terytorialnego, domagają się m.in. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz Związek Miast Polskich we wspólnym stanowisku z 11 kwietnia 2022 r.

„Nie znajdujemy racjonalnego uzasadnienia, aby decyzja podatnika o formie płacenia podatku (na zasadach ogólnych czy ryczałt) wyznaczała także to, czy stanie się on wyłącznym dochodem budżetu państwa, czy też stanowić będzie dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Podatki wypracowane przez mieszkańców powinny zasilać budżety JST i umożliwiać realizację zadań własnych i zleconych” – wskazywali w tym oświadczeniu, cytowanym przez serwis, senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Zarządu ZMP oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezes Zarządu UMP.

Jak podaje Prawo.pl za takim rozwiązaniem opowiadają się także pozostałe ogólnopolskie organizacje samorządowe tworzące stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, np. Związek Gmin Wiejskich RP. Jak podkreślają samorządowcy, JST powinny mieć udział w zryczałtowanym PIT na takich samych zasadach, na jakich mają prawo do części dochodów z PIT płaconego według skali podatkowej.

Według serwisu w trakcie prowadzonych w kwietniu br. rozmów w ramach Zespołu ds. systemu finansów publicznych KWRiST resort finansów nie mówił stanowczego „nie” postulatowi, aby przyznać gminom, powiatom i województwom samorządowym udział w zryczałtowanym PIT i jest skłonny na ten temat rozmawiać.

Więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/samorzad/dochody-samorzadow-z-pit-a-polski-lad-2022,515327.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM