Polityka i społeczeństwo

Rada Ministrów: Nowe inicjatywy i perspektywy

1. Centrum Informacyjne Rządu ogłasza:

2. Rada Ministrów przychyliła się do projektu ustawy, który wesprze przedsiębiorców w działaniach związanych z transformacją energetyczną naszego kraju. W obliczu zaostrzającej się sytuacji geopolitycznej oraz kryzysu energetycznego wywołanego przez Gazprom, Polska postanowiła przyspieszyć przejście na energię ze źródeł odnawialnych.

3. Przyjęty projekt ustawy przyspieszy wdrażanie OZE w naszym kraju, zapewniając przedsiębiorcom szersze możliwości udziału w transformacji energetycznej Polski. Inicjatywa ta ma służyć umacnianiu niezależności energetycznej kraju i jest jednym z kroków w kierunku budowy zrównoważonego systemu energetycznego.

1. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta również uchyla ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.

2. Przyjęcie tego projektu ustawy przez Radę Ministrów zapewni jednostkom gospodarczym oraz przedsiębiorcom dostęp do korzystnych i bezpiecznych form ubezpieczenia eksportowego, a także ułatwi im korzystanie z kredytów eksportowych.

Uchwała w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA”, mającym na celu umożliwienie jego eksploatacji po 2027 r.”;

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju”.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów opublikowanych w serwisie. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy dotyczącej prawa prasowego.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM