Biznes i finanse

SKYLINE INVESTMENT SA (10/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 27 maja 2022 roku powołani zostali: Pan Sławomir Halaba, Pan Maciej Rey, Pan Witold Witkowski, Pan Łukasz Żuk i Pani Beata Siudak.

Kadencja nowo powołanych Członków Rady rozpoczyna się z dniem 27 maja 2022 r. i trwa 5 lat.

Do Raportu załączono życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazaniem czy prowadzą oni działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki oraz informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM