Biznes i finanse

SHOPER SA (10/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Shoper S.A. informuje, że wpłynęło od V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR z siedzibą w Luksemburgu – akcjonariusza Spółki – zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Szatkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 maja 2022 roku.

Życiorys zawodowy kandydata wraz z oświadczeniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§19 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM