Biznes i finanse

BioMaxima z rekordowymi przychodami i zyskiem w I kw. 2022 r.

BioMaxima S.A. to polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, tworzący m.in. testy antygenowe wykrywające COVID-19.

Jak poinformował Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima, pierwszy kwartał 2022 r. pozwolił ustanowić rekord w historii Grupy Kapitałowej pod względem wyników finansowych – w I kw. 2022 r. wypracowała ona 93,5 mln zł przychodów netto, co stanowi wzrost o 351 proc. w stosunku do I kw. 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację, osiągnął 30 mln zł. Zysk netto grupy za I kw. 2022 r. wyniósł ponad 24 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w analogicznym kwartale roku ubiegłego o 386 proc.

„Z perspektywy ostatnich dwóch lat możemy stwierdzić, że mimo niepewności oraz zawirowań gospodarczych wykorzystaliśmy czas pandemii COVID-19 wyjątkowo dobrze. Pacjentom zapewniliśmy wysokiej jakości systemy diagnostyczne, a efekty podjętych decyzji widoczne są już dziś w wynikach spółki, ale także niewątpliwie wpłyną pozytywnie na możliwości rozwojowe BioMaximy w nadchodzących kwartałach i latach” – powiedział prezes Urban.

Podczas konferencji wynikowej zarząd poinformował, że w I kw. 2022 r. spółka zanotowała znaczący wzrost zamówień w strategicznym obszarze krążkowych systemów dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości (antybiogramów) – na poziomie 170 proc. w ujęciu rocznym. Natomiast w zakresie systemów bibułowych wielkość sprzedaży osiągnęła pełnię mocy wytwórczych – w tym segmencie zamówienia wzrosły w ujęciu rocznym o 370 proc.

„Owoce przynosi nasza systematyczna praca na rzecz rozwoju eksportu i rozbudowy sieci dystrybucji. Mimo niewątpliwej dominacji w przychodach asortymentu związanego z diagnostyką SARS-CoV-2, na dzień publikacji raportu wartość zamówień na krążkowe systemy do oznaczania lekowrażliwości oczekujących na realizację, sięga 833 tys. zł – przy całkowitej sprzedaży na poziomie 1,38 mln zł w I kwartale 2021 w tym segmencie. Podjęliśmy działania, aby już w III kwartale 2022 roku, jeszcze przed oddaniem nowego obiektu produkcyjnego, znacząco zwiększyć wydajność w zakresie tego asortymentu” – zaznaczył Łukasz Urban.

„W roku 2020 i 2021, notując konsekwentny zysk oraz wzrost kapitałów własnych, jesteśmy w stanie planować inwestycje w nowe moce produkcyjne i rozważać ewentualne akwizycje. Również zakładamy w tym roku wypłatę dywidendy w wysokości rekordowej jak na historię spółki, czyli 45 gr za akcje, czyli będzie to prawie 2 mln zł” – poinformował Piotr Janowski, członek zarządu BioMaxima.

Janowski powiedział, że spółka rozpoczęła prace nad budową nowego budynku produkcyjnego, o łącznej o powierzchni 1300 m2, który ma być zakończony i oddany do użytku w I kwartale 2023 roku.

„Nasza produkcja nie wymaga bardzo dużych przestrzeni, wymaga natomiast zaawansowanych maszyn i dobrze wykwalifikowanych pracowników. W budynku znajdzie się nowy wydział produkujący systemy do oznaczania lekowrażliwości, zostanie rozbudowany wydział produkcji testów i odczynników i wydział diagnostyki molekularnej” – zaznaczył Piotr Janowski i dodał, że inwestycja jest całkowicie zabezpieczona finansowo.

„Aktualnie sytuacja spółki jest bardzo dobra, przez okres pandemii praktycznie przeszliśmy z niewielkim zwiększeniem zaangażowania kredytowego o 2 mln zł, które zostało już wygaszone” – powiedział wiceprezes spółki Henryk Lewczuk.

Wyjaśnił, że BioMaxima znacząco zmniejszyła zaangażowanie kredytowe, które na koniec marca br. wyniosło 6,2 mln zł.

„Są to głównie długoterminowe kredyty inwestycyjne, a wskaźnik pokrycia sumy bilansowej kapitałami własnymi wyniósł 71,07 proc.” – wyjaśnił wiceprezes.

Lewczuk zaznaczył, że spółka pozyskała kolejne dofinansowanie w kwocie 336 tys. zł, które dotyczy udziału w targach Medlab 2022 i 2023, Medica 2023 oraz kongresu ECCMID 2023.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, że emitent adaptuje swoje platformy diagnostyczne, aby na bieżąco adresować aktualne potrzeby służby zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, przy okazji prezentowania wyników finansowych za I kwartał 2022, spółka podała że zakończyła walidację i zgłosiła do rejestracji dwa testy do diagnostyki wirusa małpiej ospy (Monkey Pox Virus, MPXV): test genetyczny PCR oraz szybki test antygenowy.

Zarząd BioMaximy poinformował również, że firma rozwija też sprzedaż podstawowego asortymentu. W marcu br. spółka podpisała z polską firmą farmaceutyczną umowę na sprzedaż i dostawę trzech automatycznych analizatorów do monitorowania hodowli komórkowych o wartości netto ponad 3,2 mln zł. Jak dodano przewidywany termin dostarczenia i instalacji urządzeń – to koniec maja 2022 r. Władze spółki oceniły, że zainstalowane analizatory będą generowały stały przychód z tytułu dostaw odczynników i materiałów zużywalnych na poziomie 1,5 mln zł rocznie.

Źródło informacji: BioMaxima

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM