Biznes i finanse

FourKites uznany za lidera w Raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2022 w zakresie rozwiązań do śledzenia środków transportu w czasie rzeczywistym

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– FourKites®, czołowa globalna platforma śledzenia łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym podaje dziś, że drugi rok z rzędu, w Raporcie 2022 Gartner Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms* (RTTVPs) otrzymała tytuł lidera. FourKites jako jedyny z 11 dostawców ocenionych w raporcie, otrzymał tytuł Lidera pod względem kompletności wizji.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005768/en 

Ponadto, FourKites uzyskał najwyższą ocenę wśród spółek notowanych w rankingu Fortune 500 o złożonych potrzebach. Według raportu Gartner® 2022 dotyczącego krytycznych zdolności platform śledzenia środków transportu w czasie rzeczywistym oferującego „głębszy wgląd w oferty produktów i usług dostawców dzięki poszerzeniu analizy Magic Quadrant”, FourKites uzyskało 1. miejsce w trzech z pięciu najbardziej zaawansowanych kategorii zastosowań.**

FourKites, największa na świecie platforma oferująca rozwiązania dotyczące śledzenia transportu, monitoruje 2,5 mln dostaw dziennie, realizowanych wszystkimi dostępnymi kanałami i łączy światowe łańcuchy dostaw obsługując 50% spółek notowanych w rankingu Fortune 500, w tym Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, AB InBev, Cargill, Henkel, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnesita czy Eastman. W ciągu ostatnich 12 miesięcy FourKites o 40% rok-do-roku zwiększył pulę globalnych klientów, o 80% łączną liczbę dostaw i uzyskał 78% wzrost rok-do-roku pod względem posiadanej bazy transportowej, która obecnie obejmuje łącznie ponad 2,3 mln poszczególnych placówek na całym świecie.

„Nowe raporty Gartnera nie pozostawiają wątpliwości: śledzenie w czasie rzeczywistym jest technologią nieodzowną dla każdego łańcucha dostaw – mówi Mathew Elenjickal, założyciel i prezes FourKites. – FourKites niezmiennie skupia się na opracowywaniu rozwiązań ukierunkowanych na największe bolączki klientów i oferuje rzeczywistą biznesową wartość dodaną. Jesteśmy dumni z tego, że Gartner uznał nas za wizjonera branży oraz najchętniej wybierane rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach”.

Opinie respondentów ankiety Gartner® Peer Insights™

Unikalny model działania FourKites, ukierunkowany na innowacje podyktowane potrzebami klientów oraz dążenie do osiągnięcia przełomowych zdolności w szybkim tempie, zadecydował o uznaniu spółki za oferującą największym światowym przedsiębiorstwom najlepsze z możliwych rozwiązań.

„Platforma FourKites to kompletne i dojrzałe rozwiązanie z perspektywy potrzeb transport morskiego, kolejowego i drogowego, oferujące niezrównane możliwości, jeśli chodzi o narzędzia służące zarządzaniu ruchem w portach i harmonogram dostaw. Zespoły zajmujące się załadunkiem i obsługą klienta są profesjonalne i pomocne. To nasz partner w podróży” – pracownik łańcucha dostaw, branża detaliczna.

„To, co najbardziej cenimy w FourKites to: 1. łatwość korzystania z platformy i usług raportowania, które użytkownicy mogą dostosować do własnych potrzeb; 2. platforma śledzenia umożliwiająca personelowi łańcucha dostaw podejmowanie szybkich decyzji dotyczących obsługi naszych klientów; 3. platforma odniosła w USA tak ogromny sukces, że chcemy ją wdrożyć w naszych spółkach stowarzyszonych I oddziałach na całym świecie” – dyrektor, transport i logistyka.

„Platforma jest wyjątkowa pod względem ilości zawartych w niej szczegółowych informacji. Zespół FourKites niezwykle szczegółowo objaśnił nam system i przeprowadził drobiazgowe szkolenie. Poziom wsparcia ze strony FourKites jest nadzwyczajny. Ciągła pomoc/obsługa posprzedażowa nie ma sobie równych. System oferuje dodatkowe dane pomagające doskonalić usługę Ventura” – kierownik ds. zdolności przewozowych i rozwoju, branża produkcyjna.

„Wdrożyliśmy u siebie FourKites w krótszym czasie niż przewidywaliśmy. Ogólnie, projekt został bardzo dobrze zrealizowane przez różne zespoły, a zespół FourKites był chyba najlepszym zespołem wdrożeniowym z jakim pracowałam przy wdrożeniu projektu o takim zakresie i skali” – pracownik łańcucha dostaw.

„FourKites to doskonały partner. Wyjątkowo skupiają się na obsłudze klienta i niezwykle szybko przekazują informacje zwrotne, począwszy od opracowania rozwiązania aż po cykl produkcji. Ich czołowa platforma jest niezwykle zaawansowana, ale też wyjątkowo intuicyjna, a ponadto, każdy opracowany przez nich produkt jest ukierunkowany ściśle na potrzeby klienta” – pracownik wyższego szczebla ds. transportu, branża produkcyjna.

FourKites nieprzerwanie opracowuje niezrównane innowacyjne rozwiązania

Pomimo kolejnego roku ciągłych perturbacji w łańcuchach dostaw, FourKites podwoiła pulę klientów dzięki przystąpieniu do nowego programu spółki Partner Innowacji niemal 80 klientów. Tylko w 2021 r. FourKites dostarczyło ponad 185 nowych produktów i funkcji, z czego niemal 40% powstało w ramach programu Partnerzy Innowacji. Do ostatnich innowacji spółki należą między innymi:

• Dynamic ETA® for Ocean, oferujący armatorom, przewoźnikom i spółkom logistycznym najbardziej rzetelne dane dotyczące szacunkowego czasu przybycia do miejsca docelowego – 20% do 40% bardziej dokładne niż dane wygenerowane przez przewoźników – dotyczące dostaw realizowanych drogą morską na ponad 270 szlakach i przez 120 przewoźników z całego świata;

• Dynamic Yard®, pozwalające na uzyskanie niezwykle dokładnych danych cząstkowych aż do poziomu poszczególnych jednostek magazynowych. Klienci odnotowują niemal 30% poprawę wydajności pracy, o 40% lepszą przepustowość doku oraz zmniejszenie kosztów przestoju o 40-80%;

• System Universal Appointment Manager uruchomiony w Europie i państwach Regionu Azji i Pacyfiku, który pomaga magazynom, centrom dystrybucji i zakładom produkcyjnym w efektywnym wysyłaniu i odbieraniu towarów, eliminując przy tym przestoje, przyczyniając się do zmniejszenia opłat za czas przestoju oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla;

• Order Intelligence Hub, gromadzący dane dotyczące zamówień, informacje o ładunku multimodalnym, dostawach do portów, śledzenie stanu zapasów oraz inne, krytyczne systemy zewnętrzne oferujące szczegółowy podgląd całego cyklu życia każdego zamówienia;

• A Net Zero initiative (Inicjatywa zerowych emisji netto) przyczyniająca się do umożliwienia wiodącym spółkom światowym osiągnięcie celów ograniczenia emisji w łańcuchu dostaw;

• Smart Forecasted Arrival objęta patentem amerykańskim nr 11,017,347 oferująca spółkom często odświeżane i dokładne dane dotyczące czasu przybycia do miejsca docelowego ładunku tranzytowego, nawet jeżeli w pojeździe nie zainstalowano systemu przekazywania danych o położeniu.

Ponadto, w ubiegłym roku FourKites był jedyną spółką obsługującą łańcuch dostaw, której Grupa Everest przyznała tytuł Pionier SI; jedną z czterech spółek transportowo-logistycznych, które otrzymały nagrodę Inc.’s Best in Business Award; jedną ze 100 Najlepszych w 2021 r. Spółek Oferujących Oprogramowanie według raportu Software Report; a także spółką uznaną przez Food Logistics za Najbardziej Przyjaznego dla Środowiska Dostawcę.

* Gartner, Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, 25 maja 2022 r.

** Gartner, Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, 24 maja 2022 r.

Oświadczenie Gartner

Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu ani usługi wymienionej w opracowanych publikacjach badawczych i nie zachęca użytkowników technologii do wybierania wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny lub innego rodzaju wyróżnienia. Publikacje badawcze Gartner odzwierciedlają opinie organizacji badawczych i nie należy ich uznawać za stwierdzenie stanu faktycznego. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, które odnoszą się do niniejszego badania, w tym także wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub zdatności do konkretnego celu.

Gartner, Magic Quadrant i Peer Insights™ to znaki towarowe Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych zarejestrowane w USA I w reszcie świata, a korzystanie z nich wymaga zgody. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ankieta Gartner Peer Insights zawiera indywidualne opinie użytkowników końcowych, których nie należy uznawać za stwierdzenie stanu faktycznego, a ponadto, nie stanowią one opinii Gartner ani jej spółek stowarzyszonych. W tym kontekście, Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu ani usługi wymienionego w ankiecie i nie daje żadnych gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, które odnosiłyby się do ich rzetelności czy kompletności, w tym przydatności handlowej lub zdatności do konkretnego celu.

FourKites

FourKites® jest wiodącą platformą zapewniającą widoczność łańcucha dostaw na świecie, obejmującą swoim zasięgiem transport na place składowe, do magazynów, sklepów i wiele więcej. Śledząc ponad 2,5 mln ładunków dziennie przewożonych drogą lądową, kolejową, morską i lotniczą, w tym paczek i przesyłek kurierskich, i docierając do ponad 200 krajów, FourKites łączy dane gromadzone w czasie rzeczywistym i ogromny potencjał uczenia maszynowego w celu wsparcia firm w ich drodze do cyfryzacji całego łańcucha dostaw. Ponad 1000 najbardziej uznanych na świecie marek, w tym 9 z listy 10 największych marek pakowanych produktów konsumenckich i 18 z listy 20 największych firm oferujących produkty żywnościowe i napoje, zaufało FourKites, powierzając tej firmie transformację ich działalności i stworzenie bardziej zwinnego, wydajnego i zrównoważanego łańcucha dostaw. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.fourkites.com.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005768/en/

Źródło: FourKites

KONTAKT:

Scott Johnston

Dyrektor działu PR na Europę, FourKites

tel. +31 62 147 8442

e-mail: scott.johnston@fourkites.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM