Biznes i finanse

PAMAPOL SA (14/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 402 (1) oraz 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje, że sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021 (punkt 16 porządku obrad), przekazane zostaną do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego oraz zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM