Polityka i społeczeństwo

Mielec: Mielecko-portugalska wymiana doświadczeń

Podstawowymi założeniami projektu pn. Digital&Dematerialization Municipalities jest zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników samorządowych, ograniczenie tzw. śladu środowiskowego w urzędach oraz nawiązanie współpracy zagranicznej w tym zakresie.

W ramach działań projektowych planowane jest między innymi przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników urzędu  mających na celu zwiększenie umiejętności obsługi podstawowych programów i pakietów biurowych, przeprowadzenie badań w zakresie kompetencji cyfrowych pracowników urzędu oraz wizyty studyjne partnerów projektu w celu wymiany doświadczeń.

W trackie pierwszego spotkania w Portugalii uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem procesu obiegu dokumentów oraz obsługą mieszkańców w Urzędzie Gminy w Vila Nova de Poiares. Pracownicy naszego urzędu wzięli ponadto udział w wykładach prowadzonych w języku angielskim na temat cyfryzacji urzędów, ochrony danych osobowych w procesie cyfryzacji oraz sposobów ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

Delegacja zwiedzała również obiekty samorządowej spółki AIRC powołanej do tworzenia oprogramowania dla urzędów gmin w Portugalii. W programie pobytu gospodarze zaproponowali także zwiedzanie miasta Coimbra, w którym znajduje się najstarszy portugalski uniwersytet i szósty najstarszy w Europie. Podsumowując, międzynarodowe spotkanie zaowocowało wymianą cennych doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w obszarze cyfryzacji i usług online świadczonych przez samorządy.

Partnerem projektu pn. Digital&Dematerialization Municipalities, oprócz Mielca i Vila Nova de Poiares, jest także łotewskie miasto Lipawa. Kolejne spotkania w ramach projektu odbędą się jeszcze w tym roku w Lipawie, a następne w Mielcu.

Warto nadmienić, że realizowany obecnie projekt, nie jest pierwszym finansowanym ze środków UE z udziałem miast partnerskich Mielca. W ubiegłym roku dwie absolwentki V LO w Mielcu przybywały na pięciomiesięcznym wolontariacie w Vila Nova de Poiares w ramach projektu pn. Volunteer in Poiares, natomiast w lipcu br. kończy się dwuletni projekt pn. Sport Nature 3.0, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń o charakterze sportowym i edukacyjnym.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM