Biznes i finanse

CapitaLand Investment zobowiązuje się do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r.

SINGAPUR, 3 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ — CapitaLand Investment Limited (CLI) zwiększył swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, obierając za cel osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r. Aby zrealizować to zobowiązanie, CLI zamierza obniżyć emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 o 46% do 2030 r., przyjmując rok 2019 za rok bazowy (dotąd zakładano 28%). Te nowe cele obniżenia emisji gazów cieplarnianych są weryfikowane względem inicjatywy Science Based Targets [1] (SBTi) w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia klimatu do 1,5°C, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego [2]. CapitaLand jest jedną z niewielu spółek z siedzibą w Singapurze realizujących cele redukcji emisji aprobowane przez SBTi dopasowane do scenariusza 1,5°C w zakresie rozległej działalności na świecie.

Nowe zobowiązanie do osiągnięcia zerowych emisji netto opiera się o dotychczasowe cele zrównoważonego rozwoju rozpisane w Planie Generalnym w zakresie Zrównoważonego Rozwoju [3] zaprezentowanym w październiku 2020 r. Obejmuje to przyspieszenie przejścia na działalność niskoemisyjną, usprawnienie oszczędzania i ochrony wody i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

CLI ogłosił dzisiaj zobowiązanie do osiągnięcia zerowych emisji netto wraz z publikacją swojego 13. raportu o zrównoważonym rozwoju na świecie (Global Sustainability Report), który obejmuje wyniki w tym zakresie za rok 2021. CLI jest na dobrej drodze do realizacji zobowiązania do zerowych emisji netto oraz celów Planu Generalnego w zakresie Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.

Zdaniem Lee Chee Koona, dyrektora generalnego grupy CLI: „Zrównoważony rozwój jest fundamentem wszystkiego, co robimy, a działania na rzecz klimatu oparte na dowodach naukowych są naszym celem nadrzędnym. Jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności, aby nie tylko przyczynić się do osiągnięcia celów zerowych emisji netto Singapuru, ale również przejść na działalność niskoemisyjną w naszych społecznościach na całym świecie. Realizacja naszych nowych ambicji zerowych emisji netto do roku 2050 wymaga ogromnej inicjatywy. Będziemy nadal regularnie prezentować raporty z naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko. CapitaLand kładzie nacisk na zrównoważony rozwój od ponad 20 lat i jest dziś znany jako światowy lider branży nieruchomości w tym zakresie. Doceniamy zaufanie i wsparcie udziałowców dla naszych pozytywnych działań, które realizujemy jednocześnie rozwijając naszą działalność”.

Lynette Leong, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, CLI, powiedziała: „Na naszej drodze do zerowych emisji netto włączyliśmy czynniki związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG) i cele naszego Planu Generalnego w zakresie Zrównoważonego Rozwoju w procesy inwestycyjne, zakupowe i operacyjne CLI. Wprowadziliśmy własną miarę zwrotu z inwestycji w zrównoważony rozwój, która obejmuje oszczędności na odsetkach kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem i oszczędności kosztów mediów, aby zmierzyć wartość wynikającą z naszych wysiłków w tym zakresie. Oszczędności na odsetkach, w połączeniu z funduszem CapitaLand Innovation Fund w wysokości 50 mln dolarów singapurskich, wspierają testowanie i wdrażanie nowych technologii związanych ze zrównoważonym rozwojem pozyskiwanych z całego świata w ramach naszego dorocznego wydarzenia CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) i innych oddolnych inicjatyw, które przyspieszają osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Aby jeszcze lepiej zaprezentować nasze zaangażowanie, nasze cele związane ze zrównoważonym rozwojem i klimatem są również powiązane z wynagrodzeniem wyższego kierownictwa spółki”.

Strategia ograniczenia emisji CLI zmierzająca do zerowych emisji netto w 2050 r. obejmuje następujące priorytety:

1. Obniżenie wykorzystania energii i poprawa efektywności energetycznej dzięki innowacyjnym projektom budynków i rozwiązaniom inżynieryjnym. Obejmuje to optymalizację i aktualizację kluczowych instalacji w budynkach w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej na miejscu. CLI będzie również, za pośrednictwem CSXC, poszukiwać na całym świecie przełomowych technologii w zakresie zrównoważonego rozwoju;

2. Intensywniejsze wdrażanie i wykorzystanie energii odnawialnych na miejscu, o ile jest to możliwe;

3. Zakup czystej energii na rynkach, na których pozwalają na to przepisy;

4. Wykorzystanie certyfikatów energii odnawialnej tylko w ostateczności.

Główne punkty raportu CLI na temat zrównoważonego rozwoju

Raport CLI Global Sustainability Report 2021 szczegółowo opisuje działania podejmowane przez firmę, ich skutki i postępy w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i został poddany niezależnej weryfikacji w zakresie standardu AA 1000 Assurance Standard. Główne punkty:

· Uniknięcie skumulowanych kosztów mediów w wysokości 320 mln dolarów singapurskich [4] ze względu na podniesienie efektywności operacyjnej;

· Obniżenie intensywności zużycia wody o 52% i intensywności zużycia energii o 43% na metr kwadratowy (m2) [4], co stanowi poprawę względem Planu Generalnego w zakresie Zrównoważonego Rozwoju odpowiednio o 7 i 8 punktów procentowych;

· Obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 54%[4];

· Uzyskanie certyfikatów budynków ekologicznych dla 48% światowego portfolio CLI wg powierzchni w m2;

· CLI i jej fundusze powiernicze inwestycji w nieruchomości i biznesowe zyskały niemal 7 mld dolarów singapurskich na finansowaniu w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;

· Ustanowienie wewnętrznej ceny kalkulacyjnej emisji od III kw. 2021 r. w celu pomiaru kosztów środowiskowych emisji gazów cieplarnianych każdej inwestycji i podejmowanie odpowiednich działań łagodzących ich skutki;

· Utrzymanie zróżnicowanych kadr na całym świecie obejmujących 85 narodowości. 40% wyższego kierownictwa stanowiły kobiety;

· Osiągnięcie łącznej liczby ponad 410 tys. godzin szkoleń i uzyskanie tytułu najlepszego pracodawcy w sektorze nieruchomości podczas gali nagród Employer Brand Research Award 2021 – Singapore;

· Uzyskanie zobowiązań od 100% wykonawców i dostawców CLI w zakresie przestrzegania Kodeksu Postępowania w Łańcuchu Dostaw CapitaLand, który wymusza spełnienie rygorystycznych wymogów środowiskowych, zdrowotnych i w zakresie bezpieczeństwa.

W 2021 r. CLI zwiększył poziom wykorzystania energii odnawialnej do około 4,3% (47 800 MWh) swojego całkowitego zużycia energii. Pozwoliło to ograniczyć emisje dwutlenku węgla o około 28960 ton, co odpowiada rocznemu zużyciu energii przez 10608 gospodarstw domowych [5]. Takie efekty uzyskano dzięki 21 obiektom w Singapurze, Chinach, Australii, Belgii, Indiach, Wielkiej Brytanii i siedmiu parkom biznesowym w Indiach, które przeszły na pełne lub częściowe zasilanie energią odnawialną w ramach lokalnych instalacji energii odnawialnych lub zakupu czystej lub częściowo czystej energii. CLI dąży do zwiększenia swojego całkowitego zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 35% do roku 2030.

CapitaLand jest znany jako światowy lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Przywództwo i wysiłki CapitaLand w zakresie zrównoważonego rozwoju nieprzerwanie budzą uznanie branży, jak również znajdują odbicie w prestiżowych międzynarodowych indeksach i rankingach, takich jak „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index” (Indeks 100 korporacji najbardziej nastawionych na zrównoważony rozwój na świecie) i „Dow Jones Sustainability World Index” (Światowy indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones) za okres 10 lat i „Global Real Estate Sustainability Benchmark” (Światowy ranking zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości) za cztery lata.

CapitaLand spotkał się z uznaniem w związku ze swoimi kompleksowymi strategiami i wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju realizowanymi w ramach Planu Generalnego w zakresie Zrównoważonego Rozwoju 2030. Obejmują one pierwsze w branży innowacyjne przedsięwzięcia, takie jak CSXC, pierwszy globalny konkurs innowacji skupiony na zrównoważonym rozwoju dla sektora istniejącej infrastruktury organizowany przez spółkę z branży nieruchomości mającą siedzibę w Singapurze. Sześć innowacji wyłonionych w ramach inauguracyjnej edycji CSXC trafiło do wdrożeń pilotażowych w nieruchomościach CapitaLand w Singapurze i USA. Te obiecujące innowacje mogą być wykorzystane na większą skalę, aby ułatwić realizację przez CapitaLand celów Planu Generalnego w zakresie Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zmienić kształt ogółu sektora istniejącej infrastruktury. Obecnie trwa druga edycja CSXC 2022. Wpłynęło przeszło 340 zgłoszeń z ponad 50 krajów.

CapitaLand ustanowił również fundusz innowacji o wartości 50 mln dolarów singapurskich oraz pracownię inteligentnych innowacji miejskich Smart Urban Co-Innovation Lab, aby umożliwić jeszcze większą liczbę partnerstw pomiędzy branżami. Udało się zaangażować ponad 700 firm, które przedstawiły własne rozwiązania dla miast.

CapitaLand Investment Limited

Mająca swoją siedzibę i notowana na giełdzie w Singapurze spółka CapitaLand Investment Limited (CLI) to czołowy podmiot zarządzający globalnymi inwestycjami w nieruchomości (REIM) o silnej pozycji w Azji. Na dzień 31 marca 2022 r. CLI zarządzał aktywami nieruchomości o wartości około 124 mld dolarów singapurskich i funduszami nieruchomości o wartości około 86 mld dolarów singapurskich, nad którymi sprawował kontrolę za pośrednictwem sześciu funduszy powierniczych inwestujących z branży nieruchomości i biznesu oraz 29 prywatnych funduszy w regionie Azji i Pacyfiku, Europy i USA. Zróżnicowane kategorie aktywów nieruchomości zarządzanych przez spółkę obejmują obiekty zintegrowane, handlowe, biurowe, mieszkaniowe, parki biznesowe, obiekty przemysłowe, logistyczne i centra danych. Obserwuj @CapitaLand w mediach społecznościowych.

[1] Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) inspiruje do ambitnych działań klimatycznych w sektorze prywatnym, dając organizacjom możliwość ustalenia celów ograniczenia emisji opartych na badaniach naukowych. Więcej informacji tutaj.

[2] W 2020 r. CapitaLand był pierwszą spółką z branży nieruchomości w Azji (z uwzględnieniem Japonii), i w Singapurze, której cele emisji dwutlenku węgla zostały zweryfikowane przez SBTi jako spełniające scenariusz „znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza”.

[3] Więcej informacji na temat Planu Generalnego w zakresie Zrównoważonego Rozwoju 2030 CapitaLand można znaleźć pod tym adresem.

[4] Rok bazowy 2008

[5] Średnie roczne zużycie czteropokojowego mieszkania w ramach państwowej spółki deweloperskiej HDB opiera się na statystykach energetycznych za 2021 r. Singapurskiego Urzędu Rynku Energetycznego.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1830342/Photo2_InternationalTechParkBangalore.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1764708/CapitaLand_Logo.jpg

Źródło: CapitaLand

Źródło informacji: PR Newswire

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM