Biznes i finanse

DECORA SA (17/2022) Wzrost szacowanych kosztów inwestycji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku, Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu 06 czerwca 2022 roku zgodę na zwiększenie ryczałtowej wartości wydatków ponoszonych na inwestycję w podłogi winylowe SPC do kwoty netto w wysokości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez kredytu przez spółkę realizującą ww. Inwestycję, będącą spółką zależną Emitenta, tj. AP Plast sp. z o.o., do kwoty ww. wydatków.

Pozostałe informacje dotyczące inwestycji pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM