Biznes i finanse

ENEA SA (38/2022) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z treścią wydanego Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2022/048, 10 czerwca 2022 r. nastąpi rejestracja w KDPW 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości 1,00 zł każda.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM