Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (19/2022) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33% udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

INTERSPORT Polska S.A. („Emitent”) z siedzibą w Cholerzynie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego zawiadomienia o przekroczeniu łącznie przez Pana Krzysztofa Piełę oraz Pana Janusza Piełę progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wskutek dokonanej przez Emitenta konwersji 200.000 akcji serii A, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18 z dnia 8 czerwca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM