Biznes i finanse

CCC SA (14/2022) Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej CCC S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) w związku ze zwołanym na dzień 15 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Ultro S.a.r.l., o zgłoszeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatur:

1/ Pana Dariusza Miłka;

2/ Pana Wiesława Olesia;

3/ Pana Mariusza Gnycha;

na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Otrzymane od akcjonariusza życiorysy zawodowe kandydatów oraz zgłoszenie, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM