Biznes i finanse

GTC SA (34/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że na podstawie uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 r. Pan Artur Kozieja został ponownie powołany do Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 lat.

Artur Kozieja, twórca grupy Europlan to doświadczony inwestor i bankier inwestycyjny, który w latach 1995 – 2017 pracował na stanowisku dyrektora w Credit Suisse, Morgan Stanley i Barclays Capital w Londynie, gdzie odpowiadał za transakcje fuzji i przejęć oraz pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw, banków i krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, także jako wspólnik rodzinnej firmy hotelowej, której działalność rozpoczęła się w 1983 r., realizował projekty hotelowe na Dolnym Śląsku. Od 2017 r. w ramach grupy Europlan realizuje inwestycje hotelowe w Polsce gdzie otworzył m.in. kompleks hotelowy Lake Hill Resort _ Spa w Karkonoszach, hotel Metropolo by Golden Tulip w Krakowie oraz przygotowuje projekty hotelowe w oparciu o współpracę z międzynarodowymi sieciami hotelowymi.

Artur Kozieja posiada tytuł MBA z Wharton School University of Pennsylwania (USA) oraz jest absolwentem Akademii Dyplomatycznej w Pekinie (Chiny).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Kozieja nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej ani też nie prowadzi innej działalności, która mogłaby stanowić działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

Dodatkowo, Spółka informuje, ze z dniem 14 czerwca 2022 r. wygasła kadencja Pana Mariusza Grendowicza pełniącego funkcję Niezależnego Członka rady nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM