Biznes i finanse

MONNARI TRADE SA (10/2022) Umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2021, 5/2022 oraz 8/2022, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku spółka zależna – Modern Profit S.A. (dalej Spółka) zawarła umowę sprzedaży 70 % udziału w użytkowaniu wieczystym części Nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 293/305, (dalej „Nieruchomość”), z Atal S.A. z siedzibą w Cieszynie.

Cenę sprzedaży ww. udziału w Nieruchomości strony ustaliły na kwotę 59 500 000 zł netto plus VAT.

W dniu dzisiejszym została zapłacona pozostała część ceny tj. 31 500 000 zł netto plus VAT.

Do niniejszej umowy sprzedaży przystąpił drugi współużytkownik wieczysty Nieruchomości – KBM Inwest Sp. z o.o. (30 % udział w użytkowaniu wieczystym). Cena sprzedaży udziału KBM Inwest Sp. z o.o. została ustalona na kwotę 25 500 000 zł netto plus VAT, a sposób jej zapłaty został ustalony w analogiczny sposób.

Jednocześnie KBM Inwest Sp. z o.o. zapłacił, w dniu dzisiejszym, na rzecz Modern Profit S.A. pozostałą kwotę, tytułem rozliczenia zobowiązań wobec Modern Profit S.A., z tytułu nakładów poniesionych na rewitalizację i rozwój nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 293/305.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM