Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (14/2022) Odtajnienie przez AWM opóźnionej informacji poufnej nt. zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS

Zarząd Adiuvo Investments S.A. informuje, że w związku z ustaniem w dniu 16 czerwca 2022 r. przesłanki, o której mowa w art. 17 ust. 4 lit. a Rozporządzenia MAR, odnoszącej się do instytucji opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, zastosowanego zgodnie z art. 17 ust 4. Rozporządzenia MAR w odniesieniu do informacji nt. prowadzenia przez Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent]negocjacji w przedmiocie możliwej transakcji nabycia technologii CSS [Negocjacje] Emitent przekazał w dniu dzisiejszym opóźnioną informację poufną do publicznej wiadomości.

Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości w dniu 01 marca 2022 r. informacji poufnej o zawarciu z jednym z liderów branżowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych niewiążącego dokumentu Letter of Intent [LoI], na podstawie którego kupujący rozpoczął proces due dilligence związany z zakupem pełnych praw do technologii CSS.

Na podstawie LoI Emitent udzielili Partnerowi wyłączności negocjacyjnej. LoI określa podstawowe parametry finansowe i biznesowe potencjalnej transakcji. Dokument ma charakter niewiążący, z wyjątkiem m.in. postanowień dotyczących wyłączności oraz poufności.

Zawarcie transakcji jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających, obejmujących w szczególności zakończenie z satysfakcjonującym wynikiem procesu due diligence, który partner rozpoczął wraz z podpisaniem dokumentu Lol.

Zgodnie z zapisami Lol intencją stron jest sfinalizowanie transakcji sprzedaży w okresie 2 mcy od dnia publikacji niniejszego raportu. Emitent wyjaśnia, że na dzień publikacji niniejszego raportu proces due diligence pozostaje w toku, a także rozpoczęły się prace nad dokumentacją prawną dot. finalnej umowy z partnerem. Kupujący otrzymał od Emitenta wszystkie wymagane informacje i przeprowadził szczegółowy proces oceny procesu produkcji wraz z zespołem Emitenta w Izraelu.

Przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego mogłoby w ocenie Emitenta wywołać wystąpienie negatywnych skutków związanych z wystąpieniem zachowań stron trzecich, które potencjalnie mogłyby wpłynąć negatywnie na przebieg negocjacji dotyczących transakcji oraz równolegle prowadzonych przez Emitenta rozmów z Instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi partnerami finansowymi. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

O kolejnych istotnych etapach procesu negocjacyjnego Adiuvo Investments S.A. oraz Emitent będą informowali w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM