Biznes i finanse

ENEA SA (40/2022) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, iż 18 czerwca 2022 roku podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („LWB”), stanowiących 64,57% akcji w kapitale zakładowym LWB („Transakcja”).

Spółka oraz Skarb Państwa („Strony”) zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i dokonania Transakcji, polegającej na nabyciu przez Skarb Państwa, od Spółki wszystkich posiadanych przez nią 21.962.189 akcji LWB („Akcje”). List intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Powyższe działanie jest zgodne ze „Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” oraz wpisuje się w plany rządowe w zakresie reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce.

Przedmiotowy dokument jest wyrazem wyłącznie intencji Stron, co do nawiązania współpracy oraz ma charakter porozumienia porządkowego w ramach prowadzonych rozmów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM