Biznes i finanse

SKOTAN SA (12/2022) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. („ZWZ”), zawierającego projekty uchwał na to ZWZ, Zarząd SKOTAN S.A. przekazuje w załączeniu:

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skotan S.A. z działalności w 2021 roku;

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skotan S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania.

Podjęcie uchwał w sprawie przedstawienia, przyjęcia oraz zatwierdzenia wymienionych dokumentów ma być przedmiotem odpowiednio 7. i 10. oraz 15. punktu planowanego porządku obrad ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM