Biznes i finanse

Univar Solutions uruchamia zespół „Foodology”, wzmacniając zaangażowanie na rzecz światowej branży składników żywności

DOWNERS GROVE, Illinois, 20 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ — Spółka Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) („Univar Solutions” lub „Spółka”), czołowy międzynarodowy dystrybutor substancji chemicznych i składników żywności oraz podmiot świadczący usługi o wartości dodanej, ogłosił dzisiaj rozpoczęcie prac przez Foodology by Univar Solutions, zespół specjalistów, którego zadaniem będzie wypracowywanie rozwiązań wychodzących naprzeciw specyficznym potrzebom branży składników żywności i dodatków odżywczych w zakresie dystrybucji i innowacji technicznych.

„Foodology stanowi wyraz nieustającego zaangażowania Univar Solutions w kształtowanie >>przyszłości żywności<< poprzez udostępnianie światowym markom niezbędnych składników, formuł, zaplecza badawczego, wiedzy na temat kwestii regulacyjnych oraz światowej klasy łańcucha dostaw niezbędnych do wyżywienia coraz większej liczby ludzi na świecie w sposób zrównoważony” – powiedział Nick Powell, prezes działu składników żywności i składników specjalnych Unilever Solutions oraz prezes spółki na teren Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji i Pacyfiku. – Powstanie Foodology stanowić będzie wyróżnik Univar Solutions jako dystrybutora pełnego asortymentu składników żywności, twórcy innowacji produktowych, bezpiecznego dostawcy i partnera posiadającego specjalistyczną wiedzę”.

Działając pod patronatem zespołu Foodology by Univar Solutions, spółka będzie kontynuować budowanie bazy wiedzy na temat wszelkich aspektów sprzedaży, marketingu i dystrybucji składników żywności i dodatków odżywczych, wykorzystując globalną sieć specjalistów w dziedzinie nauk o żywności, zaplecze badawcze i rozbudowany asortyment zróżnicowanych i zrównoważonych składników w celu gromadzenia najaktualniejszej wiedzy na temat rozwiązań i zastosowań technicznych oraz trendów w branży. Dzięki takiemu podejściu Foodology będzie wartościowym partnerem dla różnej wielkości marek i dostawców, którym zależy na tworzeniu produktów z tzw. „czystą etykietą”, sprawnym reagowaniu na trendy rynkowe i zmiany regulacyjne, badaniach potwierdzających brak danych substancji w produkcie (etykieta „produkt wolny od”) oraz wymaganych do użycia innych etykiet, jak również na szybszym wprowadzaniu produktów na rynek.

„Foodology to połączenie najlepszego w branży zaplecza dystrybucyjnego oraz naszej globalnej sieci specjalistów w dziedzinie nauk o żywieniu i składników żywności, działających w ramach naszego ekosystemu globalnych ośrodków wypracowujących rozwiązania, pracujących między innymi w The Hatchery – mieszczącym się w Chicago inkubatorze dla firm z branży spożywczej – który dysponuje jeszcze silniejszym zapleczem eksperckim – powiedział Kevin Hack, wiceprezes Univar Solutions odpowiedzialny za działalność globalną spółki w zakresie składników żywności. – Potencjał ten wynika z połączenia światowej klasy bazy dystrybucyjnej i dogłębnej wiedzy technicznej na temat branży spożywczej, dzięki którym mamy możliwości opracowywania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w każdym zakątku na świecie, co pozwala nam wyróżniać się na tle konkurencji w branży składników żywności”.

Zespół Foodology by Univar Solutions weźmie udział w targach Institute of Food Technologists (IFT) Expo, które odbędą się w Chicago w dniach 10-13 lipca. W tym samym czasie z okazji powstania Foodology spółka zorganizuje szereg wydarzeń podczas ceremonii otwarcia nowego laboratorium badawczego w The Hatchery Chicago.

Więcej informacji można znaleźć na stronie univarsolutions.com/foodology.

Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) jest czołowym globalnym dystrybutorem substancji chemicznych i składników żywności, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy specjalistycznej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym Spółka jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług stworzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Realizując swój główny cel, jakim jest zapewnienie wyżywienia dla ludzi, dbanie o ich zdrowie i czystość środowiska, w którym żyją, oraz ich bezpieczeństwo, Univar Solutions jednocześnie angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i dążeniu do Wspólnego Wzrostu. Więcej informacji na stronie: univarsolutions.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i naszych zamierzeń, przekonań, oczekiwań i przewidywań na przyszłość, które stanowią „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu art. 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i art. 21E Ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. z późn. zm. Wypowiedzi prognozujące podlegają znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, z których wiele może być poza kontrolą Spółki. Wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności, które mogą sprawić, że rzeczywiste rezultaty będą się znacznie różnić od przewidywań i założeń. Szczegółowe omówienie tych czynników i niepewności znajduje się w dokumentach złożonych przez Spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Do potencjalnych czynników, które mogą mieć wpływ na wypowiedzi prognozujące, należą m.in. ostateczny zasięg geograficzny pandemii COVID-19; czas trwania i ciężkość pandemii COVID-19; działania, jakie organy rządowe mogą podjąć w celu przeciwdziałania lub łagodzenia skutków pandemii COVID-19; potencjalny negatywny wpływ COVID-19 na gospodarkę i światową i naszych klientów i dostawców; ogólny wpływ pandemii COVID-19 na naszą działalność, wyniki działalności i kondycję finansową; inne zmiany ogólnych warunków gospodarczych, w szczególności produkcji przemysłowej i zapotrzebowania ze strony naszych klientów; znaczące zmiany strategii biznesowych producentów lub działalności naszych klientów; zwiększona presja ze strony konkurencji, w szczególności w wyniku konsolidacji podmiotów konkurencyjnych; znaczące zmiany w cenach, zapotrzebowaniu i dostępności substancji chemicznych; nasze poziomy zadłużenia, ograniczenia wynikające z naszych instrumentów dłużnych oraz nasza zdolność do uzyskania dodatkowego finansowania w razie potrzeby; szeroki zakres przepisów i regulacji, którym podlegamy, w tym liczne przepisy w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa; brak możliwości zintegrowania działalności i systemów przejmowanych przez nas spółek, w tym Nexeo Solutions, Inc., lub do uzyskania przewidywanych korzyści z takich przejęć; potencjalne zakłócenia działalności i naruszenia bezpieczeństwa, w tym incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa; brak możliwości wygenerowania wystarczającego kapitału obrotowego; wzrost kosztów transportu i paliwa oraz zmiany w naszych relacjach z dostawcami zewnętrznymi; wypadki, awarie bezpieczeństwa, szkody dla środowiska, problemy z jakością produktów i odpowiedzialnością za produkty oraz ich zwroty; poważne lub systemowe awarie dostaw obejmujące naszą sieć dystrybucyjną lub oferowane przez nas produkty; ryzyko operacyjne nieobjęte przez nas odpowiednim ubezpieczeniem; trwające spory sądowe i innego rodzaju ryzyko prawne lub regulacyjne; wyzwania związane z działalnością międzynarodową; narażenie na zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut; potencjalne pogorszenie się reputacji spółki; zobowiązania wynikające z przejęć, przedsięwzięć i inwestycji strategicznych; negatywne zmiany mające wpływ na nasze plany emerytalne i plany emerytalne z udziałem wielu pracodawców; zakłócenia pracy związane z pracownikami zrzeszonymi w związkach zawodowych; oraz wszelkie pozostałe czynniki opisane w dokumentach Spółki złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ostrzegamy, że wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej nie są gwarancją przyszłych wydarzeń lub wyników oraz że rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych podanych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej. Ponadto wypowiedzi prognozujące zasadniczo zawierają wyrażenia odnoszące się do przyszłości, m.in. „może”, „planuje”, „stara się”, „będzie”, „oczekuje”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje”, „uważa” lub „kontynuuje” albo ich zaprzeczenia lub odmiany bądź zbliżoną terminologię. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, a Spółka nie podejmuje się ich aktualizacji lub przeglądu w celu odzwierciedlenia zmian założeń, wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub w innym celu, chyba że prawo stanowi inaczej.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1841285/Foodology_By_Univar.jpg

Materiał filmowy – https://www.youtube.com/watch?v=w_KhXV5knpo

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1841282/Foodology1.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1841283/Foodology4.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1841284/Foodology3.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1841286/Foodology2.jpg

Źródło: Univar Solutions Inc.

Źródło informacji: PR Newswire

 


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM