Biznes i finanse

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (17/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 21 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało z dniem 22 czerwca 2022 roku w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową, XI kadencję, następujące osoby:

? Piotra Dytko,

? Roberta Kaletę,

? Andrzeja Kisielewicza,

? Katarzynę Krupę,

? Agnieszkę Winnik- Kalembę,

? Wojciecha Zarzyckiego

oraz wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

? Józefa Czyczerskiego,

? Przemysława Darowskiego,

? Bogusława Szarka.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM