Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (22/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 23 maja 2022 r.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie (….) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (ZWZ) w dniu 23 maja 2022 r. odnotowano obecność akcjonariuszy Emitenta posiadających łącznie 25.526.742 akcji, co stanowiło 34,23% ogólnej liczby głosów na ZWZ.

Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 23 maja 2022 r. była spółka – KMW Investment Sp. z o.o. (podmiot powiązany z Krzysztofem Jędrzejewskim), która posiadała 24.646.822 głosów, co stanowiło 96,55% głosów wśród obecnych na ZWZ oraz 33,05% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM