Biznes i finanse

PRIMETECH SA (7/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) informuje , iż w dniu 22 czerwca 2022 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (dalej: „ZWZ”) reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 12 673 275 akcje dających 12 673 275 głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 22 czerwca 2022 r.

FAMUR S.A. – 12 673 275 głosów, co stanowiło 100% udziału w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 81,19% w ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM