Biznes i finanse

PRIMETECH SA (9/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej kadencji następujące osoby:

Pana Mirosława Bendzerę

Pana Dawida Gruszczyka

Pana Tomasza Jakubowskiego

Panią Karolinę Blacha-Cieślik

Panią Dorotę Wyjadłowską

Pana Tomasza Kruka

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w załączniku do raportu bieżącego.

Ponadto, wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 8/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz udostępnione są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.primetechsa.pl/stock/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2022

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM