Biznes i finanse

Forum Wizja Rozwoju: rośnie znaczenie polskiego kapitału

Jak zauważył Wojciech Miedziński, prezes spółki ARP Leasing z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, narodowość kapitału ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

„Wzmacnianie pozycji kapitałowej polskich przedsiębiorców przez instytucje wsparcia systemowego – to istotna rola również Agencji Rozwoju Przemysłu, czy ARP Leasing, którą mam przyjemność reprezentować. Znaczenie polskiego kapitału w rozwoju polskiej przedsiębiorczości jest istotne i jego znaczenie będzie rosło” – dodał prezes ARP Leasing.

W ocenie Miedzińskiego „paradoksalnie, w Polsce czas związany z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19 pozytywnie podziałał na rynek”.

„Środki, które zostały dodane i dystrybuowane w ramach instrumentów wsparcia Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju w bardzo mocny sposób zasiliły rynek – szczególnie małych i mikro-przedsiębiorców. Dziś te środki są z powodzeniem wykorzystywane nie tylko w działalności bieżącej, nie tylko w umacnianiu pozycji płynnościowej, ale także we wzmacnianiu pozycji inwestycyjnej na terenie naszego kraju oraz inwestycji zagranicznych” – zaznaczył prezes ARP Leasing.

Jak powiedział Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego „w każdej gospodarce największą wartość dodaną generują firmy, które mają w niej swoje centra decyzyjne”.

„To są z reguły firmy, które są własnością kapitału będącego w danej gospodarce. Naszym zadaniem jest budowanie siły polskich firm i polskiego kapitału. W tym celu musimy przede wszystkim zbudować polskie oszczędności. Nie zbudujemy polskiego kapitału bez polskich oszczędności, czyli aby zbudować silny polski kapitał, musimy mieć duże, silne polskie oszczędności” – podkreślił Walewski.

Marzena Zalewska, dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu poinformowała, że w perspektywie ostatnich pięciu lat udział kapitału zagranicznego w Polsce wzrósł o ponad 60 proc.

„Aktualnie na ok. 496 tys. spółek zarejestrowanych w Polsce ok. 94 tys. to są podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Ta tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o spółki z udziałem kapitału zagranicznego, jest ogromna” – dodała i wyjaśniła, że Agencja Rozwoju Przemysłu finansuje przede wszystkim polskich przedsiębiorców.

„Wszelkiego rodzaju oferta pożyczkowa, finansowa czy w ramach pomocy publicznej na restrukturyzację, jest skierowana do polskich przedsiębiorców. Rola instytucji takich jak ARP jest tutaj ogromna” – podkreśliła Zalewska.

Prezes Miedziński zwrócił uwagę, że istotna tu jest rola wskaźnika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, gdzie wciąż mamy do czynienia z ujemnym bilansem, czyli deficytem kapitału zaangażowanego versus kapitału obcego obecnego w polskiej gospodarce.

„Ten wskaźnik, który dzisiaj stanowi zaledwie 40-45 proc. PKB systematycznie maleje. To są dobre informacje i myślę, że w tym kierunku powinniśmy w dalszym ciągu podążać. Oczywiście, oprócz absorbcji środków w ramach tarczy antykryzysowych, to również zasługa projektów repolonizacyjnych, które zadziały się na polskim rynku” – powiedział Miedziński i przypomniał m.in. repolonizację banku Pekao i Alior banku.

„To także są kierunki, które w istotny sposób wzmacniają pozycję polskich przedsiębiorstw i umacniają pozycję kapitałową. Także to są najważniejsze elementy, które, w mojej ocenie, powinny być pewną rekomendacją również dla decydentów i stanowić taką solidną przesłankę opartą na doświadczeniu, które powinniśmy kontynuować szczególnie w ramach instytucji systemowego wsparcia, do których m.in. ARP Leasing aspiruje i z którego doświadczeń czerpie dziś również rynek komercyjny” – ocenił.

Dyrektor Zalewska poinformowała, że w wyniku braku sukcesji w polskich firmach, co roku ok. 3-4 tys. spółek przechodzi z rąk polskich na kapitał zagraniczny.

„Myślę, że to jest duże wyzwanie, żeby zachęcić młodych ludzi, aby jednak kontynuowali działalność już rozpoczętą przez swoich ojców czy dziadków. To jest wyzwanie dla naszych decydentów, a jednocześnie kontynuowanie tej dobrej praktyki, która została wdrożona w okresie covidowym, mam na myśli sprawne reagowanie na zmieniające się w błyskawicznym tempie obszary gospodarcze” – dodała.

„Każdy kij ma dwa końce – pozycja inwestycyjna Polski może poprawić się dlatego, że mamy więcej kapitału zagranicą albo coraz mniej kapitału zagranicznego w Polsce. Jednak wciąż jeszcze walczymy o ten kapitał zagraniczny w naszym kraju i nadal jesteśmy importerem kapitału, bo nie mamy go w dostatecznej ilości” – podsumował Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Forum Wizja Rozwoju – partnerzy:

Partner generalny: PKN Orlen

Partner strategiczny: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Partner główny: Totalizator Sportowy sp. z o.o, Grupa LOTOS S.A, Energa S.A. Grupa Orlen

Partner główny i partner hackathonu: Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. Partner+: PGNiG, Polski Fundusz Rozwoju, KGHM Polska Miedź, PKP Polskie Linie Kolejowe, Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM