Polityka i społeczeństwo

Wypalenie zawodowe ekspatriantów „wielkim wyzwaniem” dla zatrudniających

HONG KONG, 24 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ — Znaczna większość ekspatriantów jest wypalona zawodowo i zestresowana. Osoby te dokonują przewartościowania swoich priorytetów życiowych i zawodowych, aby zyskać więcej elastyczności lub być bliżej rodziny i przyjaciół. Takie wnioski płyną ze sprawozdania z 8. edycji badania Cigna 360 Well-Being Survey.

W opublikowanym dzisiaj raporcie pt. Burned Out Overseas – The State of Expat Life 2022 („Wypalenie zawodowe na emigracji – sytuacja życiowa ekspatriantów w 2022 r.”) można przeczytać, że 90% ekspatriantów jest zestresowanych, a 98% odczuwa objawy wypalenia zawodowego, które prawdopodobnie wynikają z niemożliwości odcięcia się od pracy. Ekspatrianci doświadczają przytłaczającego poczucia izolacji – 87% badanych mówi o poczuciu bezradności, utknięcia w pułapce i porażki, a 86% o odosobnieniu i samotności. Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów (38%) wyraża obawy lub niepewność dotyczące ich sytuacji materialnej. Za taki stan rzeczy w różnym stopniu odpowiadają czynniki związane ze stylem życia, szansami zawodowymi i kulturą pracy. Jak wynika z badania, od czasu wybuchu pandemii 73% obecnych ekspatriantów i 75% osób planujących emigrację – w perspektywie kolejnych dwóch lat – poświęca więcej czasu na przewartościowywanie priorytetów życiowych. Obecnie to kwestie związane ze stylem życia – a nie finansowe, jak dotychczas – stanowią główny priorytet dla osób planujących wyprowadzkę za granicę.

Jak zauważył Jason Sadler, prezes Cigna International Markets, sprostanie tym zmianom i przyjęcie innego spojrzenia na korzyści płynące ze współpracy z ekspatriantami stanowi prawdziwe wyzwanie dla zatrudniających.

„Zatrudniający w przyszłości mogą mieć ogromne problemy z pozyskiwaniem pracowników z zagranicy. Wyobrażenie o >>emigranckim śnie<<, który dotychczas kojarzył się z ekscytującą przygodą, satysfakcją i mobilnością, uległo zmianie. Obecnie więcej osób planujących emigrację bierze pod uwagę kwestie związane ze stylem życia, rodziną i przyjaciółmi” – uważa Sadler.

We wszystkich grupach badanych bardzo ważną rolę odgrywa opieka zdrowotna – 23% respondentów rozważa wyprowadzkę do innego kraju, aby zyskać dostęp do lepszej opieki zdrowotnej. Kluczowe znaczenie ma również równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Ponad jedna czwarta osób planujących emigrację wskazała, że niezwykle ważne są dla nich elastyczne godziny pracy, natomiast 16% badanych chce mieć możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie.

„Organizacje prawdopodobnie będą musiały teraz zrewidować swoje podejście do pozyskiwania pracowników z zagranicy. Podejmując decyzje o pracy za granicą, przyszli ekspatrianci myślą przede wszystkim o zaspokojeniu potrzeb osobistych i rodzinnych, co może mieć przełożenie na ich preferencje w wyborze stanowisk” – powiedział Sadler.

Wyniki badania pokazują, że najpopularniejszym kierunkiem przyszłej migracji wśród obecnych ekspatriantów jest Kanada – przeprowadzkę do tego kraju planuje 11% respondentów. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się ex aequo Australia i Stany Zjednoczone. Znaczna większość emigrantów żyjących w Europie i Australii jest przekonana, że tam zostanie. Tego samego nie można natomiast powiedzieć o ekspatriantach pracujących w Azji – tylko 5% ankietowanych zamierza zostać w Indiach, a w przypadku Chin kontynentalnych odsetek ten wynosi 16%.

Zmianie ulega również struktura wiekowa ekspatriantów. Starsi pracownicy obecnie wyrażają większą chęć powrotu do ojczyzny albo pozostania w niej, z kolei młodsze osoby myślą o znalezieniu pracy za granicą. W grupie osób powyżej 50. roku życia tylko 13% zamierza wyemigrować, wśród respondentów w wieku 18-24 lat plany takie ma 37% badanych, a w grupie wiekowej 25-34 lat odsetek ten wynosi 34%.

Według dr Stelli George, dyrektor ds. medycznych w Cigna International Markets, struktura wiekowa ekspatriantów ma ulec zmianie.

„Ostatnie lata w warunkach pandemii okazały się szczególnie trudne dla ekspatriantów, w tym osób od wielu lat żyjących na emigracji – mówi George. – Tak więc z jednej strony wielu starszych emigrantów wróci do pracy bliżej domu, z drugiej zaś młodsze pokolenie ambitnych specjalistów będzie korzystać z szans, jakie dają stanowiska pracy za granicą, w tym możliwości szybkiego awansu, elastycznych warunków pracy i innych zachęt. Korzyści te są szczególnie atrakcyjne dla osób na wczesnym etapie kariery”.

Badanie Cigna 360 Well-Being Survey

Ósma edycja badania Cigna 360 Well-Being Survey przeprowadzona została przez Cigna International Markets we współpracy z Kantar, czołową agencją zajmującą się badaniami rynku i opinii publicznej, analizą danych oraz doradztwem. Przeprowadzone w maju tego roku badanie objęło 11900 osób z Australii, Belgii, Chin kontynentalnych, Hongkongu, Indii, Japonii, Kenii, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jego celem było określenie aktualnych tendencji i wyzwań w zakresie sytuacji zdrowotnej i dobrostanu ekspatriantów na podstawie oceny pięciu kluczowych elementów – kwestii rodzinnych, finansowych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych.

Badanie przeprowadzono online, próbę dobierając z paneli respondenckich poddanych rygorystycznej ocenie jakości, których skład jest reprezentatywny dla populacji dorosłych na każdym z badanych rynków.

Cigna

Cigna Corporation (NYSE: CI) to międzynarodowa spółka świadcząca usługi medyczne, której na sercu leży zdrowie, dobrostan i spokój ducha klientów. Cigna oferuje szeroki wybór, przewidywalność, rozsądne ceny i dostęp do wysokiej jakości opieki dzięki zintegrowanemu zapleczu i kompleksowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniom, które mają korzystny wpływ na całokształt zdrowia jednostki. Wszystkie produkty i usługi dostarczane są wyłącznie przez podmioty zależne Cigna Corporation, spółki należące do Evernorth i podmioty z nimi powiązane oraz spółki należące do Express Scripts i podmioty z nimi powiązane, albo za ich pośrednictwem. Razem tworzą one obszerną ofertę usług zdrowotnych, w tym w zakresie szeroko rozumianej medycyny, stomatologii, zdrowia psychicznego, farmakologii, okulistyki, suplementów i innych powiązanych produktów. Produkty i usługi Cigna dostępne są w ponad 30 państwach i regionach, a korzysta z nich ponad 175 mln klientów na całym świecie. Więcej informacji na temat Cigna®, w tym odnośniki do profili na Facebooku i Twitterze, można znaleźć na stronie www.cigna.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1845195/Cigna_Logo.jpg

Źródło: Cigna

KONTAKT:

Gareth Ingham

tel. +852 9613 9981

e-mail: gareth.ingham@cigna.com

Źródło informacji: PR Newswire


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM